عضویت در گروه

رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران

روشن بودن وضعيت نظام وظيفه

عضويت براي افراد زير هيجده سال با رضايت نامه کتبي ولي الزامي است

دارا بودن کارت بيمه ورزشي معتبر

دارا بودن گواهي صحت سلامت

داراي تاييديه هيئت مديره

مراحل عضویت در گروه :

1 - مراجعه به وب سایت یا دفتر گروه و دریافت فرم های مشروحه ذیل

درخواست عضویت (دانلود)

گواهی صحت سلامت (دانلود)

توافقنامه شرکت در برنامه ها (دانلود)

2- ارائه مدارک مشرحه ذیل به کمیته روابط عمومی

* فرم تکمیل شده درخواست عضویت
* گاهی  تایید شده صحت سلامت
* دو قطعه عکس 3*4
* کپی کارت ملی
* کپی شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات کپی صفحات داخلی
* کپی بیمه ورزشی متعلق به سال جاری
* کپی کارت پایان خدمت ویا معافیت برای آقایان
*تکمیل وارائه فرم های توافقنامه و قبول مسئولیت خطرات برنامه ها در دفتر گروه

3- پرداخت حق عضویت( برای سال جاری 15000 تومان می باشد)

حساب سیبا بانک ملی به شماره 0215854667007 و به شماره کارت 6037991337161560 بنام حمید رضا بوجاری

4- ارائه مدارک مربوطه به سوابق ورزشی (در صورت داشتن دوره های اموزشی وسوابق ورزشی)

لازم بذکر است پس سپری شدن مراحل فوق با تایید  هیئت مدیره افراد به عنوان عضو آزمایشی در گروه پذیرفته خواهند شد

تذکر : برای اعضای آزمایشی کارت عضویت صادر نخواهد شد

تبدیل وضعیت اعضای آزمایشی به اعضای رسمی :

اعضاي آزمايشي در صورت واجد شرائط بودن و دارا بودن حکم کارآموزي کوه پيمايي  با تایید مسئول کمیته فنی به  عضو  رسمي گروه تبدیل خواهند شد و پس از آن مدارک آنها جهت صدور کارت رسمی به هیئت کوه نوردی استان تهران ارسال خواهد شد .

اعضای گروه :

اعضاي گروه به سه دسته آزمایشی ، رسمي و افتخاري تقسيم مي شوند .

اعضای آزمایشی : به افرادی اطلاق می گردد که ضمن تکمیل مدارک اعلام شده در قسمت های قبلی و پس از پرداخت حق عضویت با تایید هیئت مدیره (سرپرست گروه)به عضویت گروه در خواهند آمد .

اعضای رسمی : اعضاي آزمايشي در صورت واجد شرائط بودن و دارا بودن حکم کارآموزي کوه پيمايي  با تایید مسئول کمیته فنی به  عضو  رسمي گروه تبدیل خواهند شد .

اعضای افتخاری : به اعضای افرادی اطلاق می گردد که نظر به تجارب و فعالیتهای آنان با تایید هیئت مدیره گروه بدون پرداخت حق عضویت به عضویت گروه در خواهد آمد .

تذکر : افرادی که بدون عضویت در گروه به عنوان عضو میهمان تمایل به حضور در برنامه ها را داشته باشند در صورت تایید هیئت مدیره و سرپرست برنامه با پرداخت  25 درصد هزینه بیشتر می توانند در برنامه های گروه حاضر باشند .