گزارش مجمع عادی گروه منتهی به سال 1391

تاریخ : 10/2/1392

محل برگزاری : دفتر گروه

شرکت کنندگان: تمامی اعضای هیئت مدیره ،هیئت موسس بازرس گروه و 25 نفر از اعضای رسمی ،آزمایشی و میهمان

موضوعات جلسه

1- ارائه گزارش عملکرد از سوی کمیته های گروه شامل

• کمیته فنی

• کمیته آموزشی

• کمیته مالی

• کمیته تجهیزات

• کمیته روابط عمومی

2- ارائه اهداف کمیته های گروه

3- بررسی نیاز های گروه در جهت دستیابی به اهداف

4- جلسه پرسش و پاسخ

در ابتدای جلسه مسئولین کمیته ها گزارش عملکردهای خود را در یکسال گذشته ارائه نموده و اهداف خود را در سال جدید قرائت نمودند .

مسئولین کمیته ها بر اساس اهداف و نیازهای گروه برنامه عملیاتی و بودجه های درخواستی خود را اعلام نمودند .

درمورد خرید وسایل وتجهیزات گروه پیشنهاداتی ارائه گردید که از جانب مسئول کمیته مربوطه پاسخ داده شد.

پیرو تصمیماتی قبلی هیئت مدیره در خصوص ممنوعیت برخی اقدامات که با روحیه ورزشی گروه تناسب نداشته تذکراتی داده شد.

با نظرسنجی که از حاضرین و همچنین رأی گیری از سوی هیئت مدیره گرفته شد تصمیماتی اتخاذ گردید که به شرح زیر میباشد.

• اعضای گروه جهت تکمیل پرونده های خود هرچه سریعتر اقدام نمایند.

• اعضای عادی و آزمایشی جهت پرداخت حق عضویت در سال جدید اقدام نمایند.

• مقرر گردید افرادی که مراحل ثبت نام خود در برنامه ها را به طور کامل انجام نداده اند (شامل واریز وجه ، ثبت نام در سایت و هماهنگی با سرپرست برنامه) از لیست برنامه مورد نظر حذف گردند و به جای ایشان افرادی که مراحل را به طور کامل سپری نموده اند جایگزین شوند

• هزینه اعضای مهمان برای شرکت در برنامه ها تا دو جلسه اول برابر با اعضای رسمی و از برنامه سوم 25٪ اضافه می گردد.

• در صورت کنسل کردن فرد بعد ازثبت نام وعدم جایگزینی فردی دیگر به جای خود هزینه به وی عودت داده نمیشود.

• در برنامه تحت هیچ شرایطی از ماشینهای شخصی استفاده نشود.

• مشارکت در کارهای گروهی با تقسیم وظایف بهتر و دقیق تر انجام گردد.

• رفتارهای گروهی منظم تر و سنجیده تر باشد.

• درمورد افزایش ظرفیت برنامه پیشنهاد داده شد که تصمیم درمورد این مسئله به جلسه بعدی هیئت مدیره موکول گردید .

• سرپرست برنامه فیلبند ، برنامه ریزی های خود را بابت اجرای برنامه مورد اعلام نمود. در خاتمه جلسه، عکس های برنامه های قبلی گروه در قالب DVD به افراد گروه تحویل داده شد .