گروه کوهنوردی و طبیعت گردی ایران البرز در تابستان سال 89 توسط جمعی از دوستداران طبیعت تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه طبیعت گردی و کوه نوردی آغاز کرد. گروه در خرداد ماه سال 1391 با تصویب اساسنامه خود به عضویت هیئت کوه نوردی و صعود های وزرشی استان تهران درآمده و با مجوز رسمی از سوی این هیئت فعالیت خود را ادامه می دهد . فعالیتهای گروه در شاخه های منطقه گردی . طبیعت گردی . کوهنوردی .. زیست محیطی و فرهنگی تقسیم بندی می گردد . گروه ایران البرز در ارتباط نزدیک با انجمن کوهنوردان ایران می باشد و وجود شاخه فرهنگی ،زیست محیطی ، تحقیقات و آموزش ، این گروه را از بسیاری از گروهها متمایز نموده است .

وب سایت گروه : WWW.Iranalborzgroup.com